Bel : 088 - 11 88 222 voor een afspraak! info@podotherapienoordholland.nl

Podotherapie Noord Holland Podotherapie van een Podotherapeut

De Podotherapeut

Een Podotherapeut heeft de hogere beroepsopleiding met Bachelor-degree Podotherapie afgerond. De vierjarige opleiding wordt gegeven door de opleidingscentra Fontys Para Hogescholen en Saxion Hogeschool. Deze opleidingen zijn wettelijk erkend door het Ministerie van Onderwijs en voldoen aan de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), artikel 34. Een Podotherapeut kan zich verder specialiseren door middel van tweejarige post HBO-opleidingen: Diabetespodotherapie en Sportpodotherapie.

Beschermde titel

De titel ‘Podotherapeut’ is een bij wet beschermde titel. Ook dit is vastgelegd in artikel 34 van de Wet BIG. Podotherapeuten hebben een eigen AGB-code. De letters AGB staan voor Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners. Dit is een register waarin gegevens van alle officiële zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Al die gegevens zijn voorzien van een unieke codering; de AGB-code. De AGB-code van Podotherapeuten begint met de cijfers 26. Podotherapeut is één van de twaalf in Nederland erkende paramedische beroepen.

Paramedisch

Paramedisch wil zeggen dat de podotherapeut uitsluitend werkt op verwijzing van een arts of specialist of op eigen initiatief. Ook dit is geregeld in de Wet-BIG. Podotherapeuten zijn in Nederland op het gebied van de voetzorg de enige beroepsbeoefenaren met een HBO-opleiding die wettelijk is erkend door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs.

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Podotherapeuten zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten, leden moeten voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen en worden regelmatig op hun functioneren en kennis getoetst. Verder staan leden ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. In dit register zijn ook andere paramedici opgenomen.

Het Praktijkkeurmerk is vanaf 2016 ingevoerd. Doelstelling van het Praktijkkeurmerk is een gedegen kwaliteitssysteem aan te bieden waarmee een organisatie/praktijk inzicht krijgt in het functioneren op verschillende kwaliteitsdomeinen en hoe deze kwaliteit te verbeteren en te borgen.Het

Praktijkkeurmerk

Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt.Het Praktijkkeurmerk is 5 jaar geldig.

Registratie en lidnummers van brance organisaties

Lidnummer NVvP: 10711
Registratienummer Kwaliteitsregister voor Paramedici: 099915578996