Bel : 088 - 11 88 222 voor een afspraak! info@podotherapienoordholland.nl

Podotherapie Noord Holland Kwaliteitsregister voor de Paramedici

 

Kwaliteitsregister-ParamediciPodotherapeute Angelie Holleman heeft haar diploma Podotherapie behaald aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. De bevoegdheid tot het voeren van de titel Podotherapeut is voorbehouden aan degenen die een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geaccrediteerde HBO-opleiding (met bachelor degree) voor podotherapeuten positief hebben afgerond. Dit is geregeld in artikel 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Dit betekent dus dat de titel ‘Podotherapeut’ vastgelegd is als een bij wet beschermde titel.

Het Kwaliteitsregister stelt, samen met de beroepsverening de NVvP (Nederlandse Vereninging voor Podotherapeuten) hoge eisen aan het bijscholingsniveau en de praktijkvoering van de individuele podotherapeut.

Ten aanzien van de praktijkvoering geldt dat de procesbeschrijving van de voetzorg nadrukkelijk gewaarborgd en gedocumenteerd is in het zorgprotocol en in het gedigitaliseerde zorgdossier van elke therapeut.

De erkenning door het kwaliteitsregister omvat tevens de beroepscode en een operationele visitatie- en klachtencommissie.

Visitaties

Visitatie wordt sinds 2008 verplicht uitgevoerd bij alle therapeuten door een visiteur Visitatie wordt als een belangrijk middel gezien ter waarborging en verhoging van de kwaliteit van de zorg. Branche organisaties vinden het belangrijk dat de kwaliteit van de bij haar aangesloten praktijken op peil is en dat dit voor haar ook inzichtelijk is. Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat deze kwaliteitsborging voor hen belangrijk is. De beroepscode is uitgangspunt tijdens de visitatie.