Bel : 088 - 11 88 222 voor een afspraak! info@podotherapienoordholland.nl

Podotherapie Noord HollandAVG Uitleg

 

U mag verwachten dat Podotherapie Noord-Holland zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorishe maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen en/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

In het menu Privacy hiernaast treft u de door ons genomen maatregelen.