Bel : 088 - 11 88 222 voor een afspraak! info@podotherapienoordholland.nl

Podotherapie Noord Holland Leverings- en betalingsvoorwaarden

 

Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en therapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Betaling

Alle diensten en leveringen worden aan de betreffende patient gefactureerd, tenzij dat vantevoren duidelijk anders afgesproken is. Indien u een factuur ontvangt, dan dient u zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw zorgverzekeraar.In het geval van preventie diabetische voetzorg gaat uw factuur binnen de keten naar de zorggroep of buiten de keten rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U wordt zelf altijd verantwoordelijk gehouden voor een tijdige betaling van de factuur. Bij eventuele betalingen via overschrijving wordt een betalingstermijn gehanteerd. Indien u in gebreke blijft wordt het recht behouden om incassomaatregelen te nemen. Hiervoor wordt een incassobureau en/of deurwaarderskantoor ingeschakeld. De kosten hiervan komen voor rekening van de patiënt. 

Annulering

Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten voor een verzuimde afspraak in rekening gebracht. Door u geplaatste bestellingen (zolen/orthesen etc.) kunnen binnen 2 werkdagen na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden.

Restitutie

De therapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Therapeutische zolen of siliconen teenorthesen zijn een hulpmiddel, er kan derhalve geen garantie gegeven worden over het effect van de therapie. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.