Bel : 088 - 11 88 222 voor een afspraak! info@podotherapienoordholland.nl

Verzoek verwijdering gegevens

Hierbij verzoek ik aan podotherapiepraktijk Podotherapie Noord-Holland om mijn in de administratie van de praktijk opgenomen (medische) gegevens te verwijderen.

[iphorm id=”2″]

Disclaimer

Met betrekking tot het een verzoek van een patiënt tot verwijderen van(medische) gegevens is het van belang te realiseren dat er op een later tijdstip mogelijk een klacht / aansprakelijkheidsstelling van de patiënt binnen komt bij de praktijk. Door het verwijderen van alle gegevens is de praktijk bij een eventueel later binnenkomende klacht of aansprakelijkheidstelling niet meer in staat op adequate wijze verweer te voeren tegen de klacht of aansprakelijkheidsstelling. In een eventuele procedure zal de praktijk zich daarop beroepen en iedere aansprakelijkheid afwijzen. De patiënt dient het document te ondertekenen, waarna de praktijk het document archiveert en aan de betrokkene een afschrift overhandigt.