Bel : 088 - 11 88 222 voor een afspraak! info@podotherapienoordholland.nl
Delen van persoonsgegevens met Reden Persoonsgegevens Wijze van overdracht Grondslag
Huisarts, verwijzer Rapportage ter informatie

 

Naam of NAW geboortedatum, BSN

onderzoek en behandelplan

Zorgmail

Post

Alleen na uw toestemming
Boekhouder, accountant Facturatie en financiële administratie Naam,

Geboortedatum

Biometrische gegevens

Verwerkingsovereenkomst
Zorgverzekeraar, VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar) Controle op verzekeringsrecht

Indienen declaratie

Naam of NAW

Geboortedatum,

BSN

polisnummer

declaratie zorg

declaratie hulpmiddel

James Software

 

Zorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorg
Softwareleveranciers netbeheerders, IT beheer Digitaal dossier

VECOZO

Naam of NAW geboortedatum, BSN

 

digitaal Verwerkingsovereenkomst
Auditors NVvP (beroepsverening Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten) kwaliteitscontrole van de zorgverlener Steekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers Ter plekke van de zorgverlener Overeenkomst tussen zorgverlener en NVvP met geheimhoudingsplicht van de auditor
ERC Hosting website beheer gegevens Aantal pagina’s bezocht Geen, alleen aantallen Rapportage van bezochte pagina’s Privacybeleid van ERC Hosting