Bel : 088 - 11 88 222 voor een afspraak! info@podotherapienoordholland.nl

Multidisciplinaire samenwerking leidt tot consencus

Eelt kent vele verschijningsvormen op of onder de voet van een persoon met diabetes. Een Simm’s classificatie 1 of hoger kan in sommige gevallen aanleiding zijn voor medisch noodzakelijke voetzorg. In de 1e lijn wordt de Simm’s classificatie veelal bepaald door de praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige of huisarts. Ondanks gedegen training ontbreekt bij deze professionals veelal specifieke kennis over eelt en met name welk soort eelt een extra risico geeft op een ulcus. Ook onder voetprofessionals ((diabetes)podotherapeuten, (medisch) pedicures en podologen) lijkt er niet altijd sprake te zijn van eenduidigheid op het gebied van eelt en de daardoor medisch noodzakelijke voetzorg.

De NVvP is regelmatig gevraagd hoe eelt op/onder de voeten van mensen met diabetes zou moeten beoordeeld in het kader van het toekennen van de Simm’s classificatie. Voor het uitbrengen van een goed advies, is besloten een consensusstudie d.m.v. de Delphi methode uit te voeren. Hieraan hebben zowel pedicures, kaderartsen, podologen, diabetespodotherapeuten, huisartsen, praktijkondersteuners, internisten en vaatchirurgen meegewerkt. Resultaat:een consensus die voor iedere voetendiscipline, ongeacht de verschillende belangen, een duidelijke leidraad geeft hoe tegen eelt aangekeken dient te worden. Een prachtige, inhoudelijke vorm van samenwerking waar we trots op mogen zijn! De NVvP is hier erg blij mee.

Resultaten van de Delphi-studie inclusief praktische samenvattingskaart zijn via de verschillende beroepsverenigingen beschikbaar.