Bel : 088 - 11 88 222 voor een afspraak! info@podotherapienoordholland.nl

Verwarring over vergoeding podotherapie bij Zilveren Kruis Achmea in 2017

Zilveren Kruis Achmea heeft de vergoedingen voor 2017 bekend gemaakt. De vergoeding van podotherapie/podologie/podoposturale therapie en (sport)steunzolen wordt vanaf 2017 verhoogd:

  • Aanvullend 3 sterren gaat van € 100,- naar € 200,- per persoon per kalenderjaar
  • Aanvullend 4 sterren van € 135,- naar € 300,- per persoon per kalenderjaar

Dit is dus goed nieuws voor onze patiënten!

Helaas heeft de manier waarop Zilveren Kruis Achmea de wijzigingen voor 2017 heeft gecommuniceerd bij sommige patiënten tot verwarring geleid. De verhoogde vergoeding wordt in deze communicatie benoemd. Echter wordt ook een verandering met betrekking tot podoposturaal therapeuten vermeld, die uit hetzelfde budget (afhankelijk van de module ( 200 of 300) worden vergoed. De omschrijving wekt ten onrechte de indruk dat Zilveren Kruis Achmea behandelingen van een podotherapeut alleen vergoedt, wanneer uw behandelaar is geregistreerd bij de Stichting Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie (LOOP) of voldoet aan de betreffende kwaliteitseisen van Stichting LOOP. Deze miscommunicatie is ontstaan door het onderbrengen van het Omni Podo Genootschap (waarbinnen voorheen Podoposturaal therapeuten verenigd waren) bij Stichting LOOP.

Podotherapeut wettelijk erkend

Podotherapeuten zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Zij kunnen zich als enige beroep in de voetengezondheidszorg registreren in een onafhankelijk register voor paramedici: het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit zijn ook de eisen die Zilveren Kruis Achmea stelt aan uw podotherapeut om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Podotherapeut is een beschermde titel die voorkomt uit de wettelijk erkende, door de NAVO geaccrediteerde 4-jarige voltijd HBO opleiding. De podotherapeut mag zich dan ook als enige beroep naast preventief ook curatief inzetten. Dat wil zeggen dat de podotherapeut zich ook bezighoudt met het behandelen van mensen die chronisch ziek zijn, of het beter maken en genezen van klachten*.

Podoposturaal therapeuten en podologen zijn beide disciplines die zich tot op een bepaald niveau ook met voeten bezig houden, net als de podotherapeut. Anders dan de hierboven benoemde beschermde titel van de podotherapeut, hebben zowel de podoposturaal therapeut als de podoloog deze titel niet. Achmea vereist voor vergoeding van beide beroepen een inschrijving bij LOOP, om zo op die manier de kwaliteit van de zorg van zowel de podoposturaal therapeut als de podoloog enigszins te kunnen borgen.

Vergoeding podotherapie in 2017 bij Zilveren Kruis Achmea

Kortom, podotherapie wordt ook door Zilveren Kruis Achmea in 2017 vergoed wanneer uw podotherapeut kwaliteitsgeregistreerd staat in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid is van de beroepsvereniging NVvP. Natuurlijk hebben wij Achmea geïnformeerd over de misverstanden die door de berichtgeving zijn ontstaan. Helaas bleek het niet haalbaar voor Zilveren Kruis Achmea de berichtgeving op korte termijn aan te passen. Voor het verzekeringsjaar 2018 zal dit worden opgelost.

Ook verwarring over vergoeding podotherapie bij De Friesland

Helaas worden ook patiënten onjuist geïnformeerd door medewerkers van De Friesland Verzekeringen.
Patiënten hebben te horen gekregen dat voetzorg bij een registerpodoloog vergoed wordt. Ook dit is onjuist! Ook De Friesland Verzekeringen hanteert als voorwaarden dat een podotherapeut kwaliteitsgeregistreerd staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

We hebben contact opgenomen met de Friesland en ook hen verzocht de berichtgeving aan te passen. Ons advies is aan patiënten te vragen om te noteren met welke medewerker zij gesproken hebben. Dan kan sneller vastgesteld worden waar de onjuiste info wordt versterkt.

* Brief minister Schippers aan de 2e kamer, kenmerk 966520-150206-MEVA, augustus 2016

Bron: http://www.podotherapie.nl/